Blog

A világ legdrágább ingatlana

Várható olvasási idő: 6 perc

Edom szenvedélyes népek üstje, erőszakos lázadások helyszíne, ahol vallási dogmatizmus, barbár terrorizmus, folyamatos lázadások és háborúk zajlanak. Vitathatatlanul bolygónk stratégiailag legjelentősebb és legfontosabb ingatlana. Három kontinens – Afrika, Európa és Ázsia – találkozása, amelyen keresztül haladnak a legkritikusabb szárazföldi és tengeri kereskedelmi útvonalak. A föld legértékesebb erőforrásainak otthona.

A terület már több hódításon ment keresztül, mint bármelyik másik rész a földön. Birtokolták már asszírok, babilóniaiak, perzsák, görögök, rómaiak, arabok, törökök, franciák, britek, oroszok, amerikaiak. A régiót felölelő történelmi dráma a mai napig nem ért véget. Hová vezet ez dominanciáért folyó harc és ki lesz a sorban a következő földbirtokos?

A régiót felölelő történelmi dráma napjainkban folytatódik, szövetségek köttetnek a különféle arab és más nemzetek között.

A világ legdrágább ingatlana a Közel-Kelet.

Ma a Közel-Keleten a hatalom birtoklása ugyan olyan fontos, mint volt 1000 évvel ezelőtt.

Főbb játékosok

Az elmúlt ezer év során ez a méregdrága ingatlan többször is gazdát cserélt, jelentősége azonban sosem csökkent, a hatalom birtoklása a terület felett élet-halál kérdés.

  • Az első birtokos Irán volt, amelyet perzsia néven ismerünk a történelemkönyvekből és a kezdetektől fogva jelentős szerepet játszott a térségben, az egyik legnagyobb regionális hatalom.
  • A másik jelentős szereplő az Anatóliai félsziget birtokosa, a korábbi Oszmán Birodalom, ma ismert nevén Törökország.
  • A harmadik legnagyobb hatalommal rendelkező szereplő egy népcsoport: az arabok. Az arab hódítások a 7. században kezdődtek el az iszlám alapítójával, Mohameddel. Egyesítette az ellenőrzése alatt álló Arab-félszigetet és annak vallását. 632-ben bekövetkezett halála után az arab seregek kitörtek a félszigetről és az arab nép hatalmas területeket hódított meg Indiától egészen Spanyolországig.

A kulturális hódításuk sokkal lenyűgözőbb, mint a területi, hiszen szinte minden meghódított területen otthagyták nyelvük és muszlim vallásuk hagyományait. Hódításaik annyira sikeresek voltak, hogy ma 22 arab állam van világszerte. A kínaiak után az arab a világ második legnagyobb etnikai csoportja.

Az arab dinasztiák a 11. században elvesztették a Közel-Kelet irányítását, de kultúrájuk évezredekkel később is uralja a régiót. Egyiptom nagy arab népessége és Szaúd-Arábia olajgazdasága e két arab nemzet számára súlyos befolyást gyakorol a Közel-Keleten, különös tekintettel a kisebb arab lakossággal rendelkező nemzetekre.

Két nép áll egymással szemben, az arabok és a zsidók és az őket támogató szövetségeseik.

Olvass mást is ->  Miért lehet a Bitcoin Lightning hálózat egy igazán jó lehetőség a gyors tranzakciókra?

Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért hasonlít a Közel-Kelet egy forró üsthöz, ahhoz keretbe kell rendeznünk a történelmet.

Ki volt az a Herzl Tivadar?

Herzl Tivadar Pesten született egy Dohány utcai házban. Itt ma a Zsidó Múzeum és a nagy zsinagóga egyik fő épületszárnya van. A múzeum falán emléktábla őrzi, hogy itt született a Zsidó Állam megálmodója. Atyja, Herzl Jakab (1835–1902), sikeres üzletember, anyja, Diamant Jeannette (1836–1911) volt.

A politikus és író, a Zsidó Állam megálmodója, a cionista politika atyja, a Cionista Világszervezet megalapítója neológ zsidó légkörben nevelkedett. Középiskolai tanulmányait a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban fejezte be.

1878-ban családjával Bécsbe költözött, ahol az egyetemen jogot és irodalmat tanult. 1884-ben szerzett jogi doktorátust. 1891-ben a Neue Freie Presse című bécsi lap párizsi tudósítója lett.

Párizsban érte az igazi nagy megrázkódtatás: ő tudósította lapját a Dreyfus-ügyről és megtapasztalta a per kapcsán erőteljesen megnyilvánuló antiszemitizmust. Ennek hatása alatt született meg Der Judenstaat (A Zsidó Állam) című értekezése, amely 1896. február 14-én jelent meg nyomtatásban és melyben javaslatot tett, hogy a világ minden táján élő zsidók térjenek vissza Palesztinába, az ősi hazába, ahonnét annak idején őket elűzték.

„Nép vagyunk, mert külső ellenségeink kovácsoltak bennünket egy összetartozó néppé … Asszimilálódni nem tudunk és nem fogunk soha, mert a népek ezt lehetetlenné teszik számunkra … Az antiszemitizmust leküzdeni nem lehet, mert ott, ahol zsidók nagyobb számban élnek, ott az antiszemitizmus okait megszüntetni nem lehet … A megoldás csak egy lehet: az önálló zsidó állam! … Az egész terv végtelenül egyszerű a maga alap-formájában, de annak is kell lennie, ha igényt tart arra, hogy mindenki megérthesse. Adjanak nekünk szuverenitást a földkerekségnek egy, a mi igazolt népi szükségleteinknek megfelelő darabján, minden egyébről magunk fogunk gondoskodni. ”
– Herzl Tivadar (Wikipedia)

Az első cionista kongresszust, amely 1897-ben volt, Herzl Tivadar szervezte és később elnökké is választották. Ezt a tisztséget egészen haláláig viselte. Útjának elején kudarcok érték, amikor megpróbálta rávenni a leggazdagabb zsidókat, hogy támogassák a cionista elképzelések megvalósítását. A siker akkor következett be, amikor a kelet-európai zsidó tömegek felé fordult, akik igent mondtak kezdeményezésére és elfogadták őt vezetőnek. Vámbéry Ármin beprotezsálta II. Abdul-Hamid oszmán szultánhoz, akinél elérte, hogy engedélyezze a zsidók letelepedését Palesztinába, de ez már akkor nemtetszést váltott ki az ottani arab lakosságban.

Apja mellé temették Döblingben, de földi maradványait – végakaratának megfelelően – 1950-ben Izraelbe vitték és Jeruzsálemben a róla elnevezett Herzl-hegyen kialakított Nemzeti Panteon díszsírhelyén temették el.

Olvass mást is ->  Mi az az okos szerződés?

Herzl Tivadar volt tehát az a személy, akinek a nevéhez köthető a cionista mozgalom, amely ma aktívabb, mint valaha.

A világ nagyhatalmai továbbra is igényt tartanak a térségre

Irán, Törökország és az arabok továbbra is nagy befolyást gyakorolnak szövetségeseikkel és folyamatosan azon versengenek, hogy minél nagyobb befolyásra tegyenek szert a térség felett. Ezeket a szövetségeket és szereplőket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha meg akarjuk érteni, hogy mi folyik a Közel-Keleten és mire számíthatunk a jövőben.

Közel-kelet háború
A Közel-keleti térképet, amelyet ma ismerünk, nagyrészt a régión kívüli világhatalmak határozták meg. Nagy-Britannia és Franciaország feloszlatta az Oszmán Birodalmat az I. világháború végén és olyan új nemzeteket hoztak létre mint például Szíria és Irak.

A II. világháború után a britek és franciák gazdaságilag túlságosan kimerültek, hogy fenntartsák hatalmukat, így a korábban létrehozott nemzetek maradtak hatalmon a Közel-keleti térségben.

A világhatalmak létrehozták Izrael zsidó nemzetét Palesztina területén, amely kihirdette megalapítását és az Egyesült Államok 1948 május 14.-én elismerte. Korábban palesztin terület volt Izrael földje.

Május 15.-én az arab világ fegyveres támadásban tört ki….

Palesztina földje, területe feletti fennhatóság gyakorlásáért különböző népek és nagyhatalmak küzdöttek közvetlenül vagy közvetve, több vagy kevesebb sikerrel, azonban a legmegszállottabb harcot a cionizmus zsidó vezetői és hívei folytatták és folytatják napjainkban is nagyhatalmi – leginkább az Egyesült Államok és Nagy-Britannia által gyakorolt – támogatással.

Bújjunk vissza egy kicsit a történelembe. A keresztény időszámítás szerinti első század végén a római hódítók leverték a zsidó felkelést, elűzték az ott élő zsidókat, s a világ különböző részeire szétszóródott zsidó közösségek összetartó ereje: az Ígéretek Földjének kívánatossága volt.

A vallás politikai eszközként való alkalmazása hivatkozási alappá és jogformáló erővé vált a „kiválasztott nép” cionista vezetői számára, akik az Ígéret Földjére kívánták visszavezetni népüket. Ezt a módszert alkalmazta Moses Hess is, aki az 1862-ben megjelent Róma és Jeruzsálem című művében megfogalmazta a zsidó burzsoá nacionalizmus eszméit.

Természetesnek tartja, hogy a zsidóknak – mint nemzetnek – Palesztinában kell gyökeret verniük, továbbá, amint kedvezően alakul a politikai helyzet Keleten, meg kell kezdeni a zsidó telepek alakítását Palesztinában, ezzel megtennék az első lépést, hogy a zsidók nemzetként telepedjenek le „történelmi otthonukban”.

A Közel-Kelet átalakításának terve

A Pentagon-által kidolgozott terv alapján a régió összes államának tudnia kell, (kivéve Izreal és Jordánia, amely nem érintett) hogy szövetségeseik élve fogják őket felboncolni. Éppen ezért – jogosan, vagy nem jogosan – a NATO-tag Törökország is attól tart, hogy Szíria lerohanása után ő következik és a Pentagon elpusztítja őt is. Törökország zaklatottan sír, kiabál, üvölt, mint egy sarokba szorított gyerek.

Olvass mást is ->  A Fidelity kriptos terméke, Binance FDIC, Bitcoin, Libra US, Venezuela

Szándékos támadásokat végez Oroszország ellen (FSB tisztek meggyilkolása 2020 február 1-én, találkozás a tatár milícia vezetőjével, találkozás Ukrajna oroszellenes támogatóival, összecsapások az orosz hadsereggel Idleb-ben, dróntámadás a Hmeimim bázison, sajtóügynökségek újságíróinak letartóztatása Törökországban.) Mindez mégsem Moszkva ellen irányul. Így fenyegeti az Egyesül Államokat egy III. világháborúval, ha nem térnek haza.

A menekültek oszlopának elindításának célja sem az Európai Unió destabilitása. Pusztán segélyhívás Törökország részéről. Törökország elpusztításával elkerülhetetlenek lesznek ezek a migránsáradatok, tehát cselekedjünk, mielőtt késő lenne!

A kérdés az, hogy a NATO tagországok végignézik e Törökország elpusztítását, vagy közbeavatkoznak?

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Kettő, évszázadok óta a hatalomért egymással versengő “család” sorakozott fel újra a csatatérre és egyre jobban szorítják a hurkot egymás nyaka körül. Az egyik a célja Törökország lerohanása és az izraeli zsidó állam szerepének további erősítése és növelése, a másik oldal célja Izrael lerohanása és elfoglalása, majd teljes megsemmisítése.

  • King of the North szövetségesei: Németország, Törökország, Szíria, Szaúd-Arábia, Kuwait, Bahrein, Quatar, Egyesült Arab Emírségek, Libanon
  • King of the South szövetségesei: Irán, Irak, Egyiptom, Líbia, Eritrea, Etiópia. (Izrael és Jordánia)

1989: Berlini fal leomlása, majd Németország újraegyesülése. Németország elkezdett együttműködni az Arab Emírségekkel. Katar bevásárolt a Volkswagenbe. Abu Dhabi a Daimler-be. Abu Dhabi ezen túl ThyssenKrupp többségi tulajdonos. A Nobiskrug hajógyárban szintén.

A mai nemzetek közül sokan átmeneti “békében” vannak Izraellel, egészen addig, amíg az iráni fenyegetés (nukleáris atom, terrorizmus, Vörös Tengeri kereskedelem blokkolása, Jeruzsálem elfoglalása, amire a “katolikus” Európa ősidők óta vágyott) fennáll. De hogy ez a “béke” meddig fentartható, az erősen kérdéses.

Várjuk hozzászólásaitokat/véleményeiteket a cikkhez, illetve a közösségi oldalainkon is!

Hogy ne maradj le az új cikkekről, iratkozz fel RSS-re, vagy hírlevelünkre (jobb oldalsáv!)!

Ha szeretnéd támogatni a munkánkat, akkor az alábbi kripto címeinkre teheted meg.

  • BTC: bc1qkesas3kya3xr8kt0dlja2csn3htld6fuqrh5r6
  • ETH: 0x6Db1Bc26FE52BEda90cFA0B23Ba4E2f6a067F086
  • LTC: Lf1BT2grNobkuJE2E34ye38n5Djg2uFb5L

Köszönjük!

Szeretnél nyerni egy Trezor One kriptotárcát?

Ha szeretnél nyerni egy Trezor One kriptopénztárcát, iratkozz fel hírlevelünkre (jobb oldalsávban tudod megtenni) és kövesd a Facebook oldalunkat. Fontos, hogy csak a 2 együtt jogosít fel a sorsolásra! Minden hónap végén elemezzük az adatokat és a következő hónap első hetén sorsolunk, amely eredményét a Facebook oldalunkon publikáljuk! Várunk!

A témához kapcsolódó bejegyzések

e-Money, a legújabb csodafegyver

Virtualis Cash

Bitcoin vs Apple Pay / AliPay és a Libra

Virtualis Cash

Mi az a Bitcoin ETF?

Virtualis Cash